Vy Vo đã xác nhận khách hàng Gia Thuỵ từ admin đặt