quynh.anh đã XOÁ khách hàng Hồng Lamtừ danh sách KH chưa thanh toán