quynh.anh đã xác nhận khách hàng Võ Ngọc Minh Thiện từ admin đặt