quynh.anh đã xác nhận khách hàng Trinh Thuy Duong từ admin đặt