quynh.anh đã xác nhận khách hàng Tran Thuc Nghi Nguyen từ admin đặt