quynh.anh đã xác nhận khách hàng Trần Thị Kim Tiến từ admin đặt