quynh.anh đã xác nhận khách hàng Trần Thanh Thanh từ admin đặt