quynh.anh đã xác nhận khách hàng Thuy Son Ca Le từ admin đặt