quynh.anh đã xác nhận khách hàng Thien Kim từ admin đặt