quynh.anh đã xác nhận khách hàng Thanh Thảo từ admin đặt