quynh.anh đã xác nhận khách hàng Phạm Văn Hải từ admin đặt