quynh.anh đã xác nhận khách hàng Phạm Minh Thu từ admin đặt