quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nhu Ngoc từ admin đặt