quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nguyễn Thị Kim Oanh từ admin đặt