quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nguyen Thanh Ha từ admin đặt