quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nguyễn Ngọc Thuỳ An từ admin đặt