quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nguyễn Minh Hòa từ admin đặt