quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nguyen Duc Duy từ admin đặt