quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nguyen Cao Viet từ admin đặt