quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nguyễn Bích Ngọc từ admin đặt