quynh.anh đã xác nhận khách hàng Ngoc Tran Ha từ admin đặt