quynh.anh đã xác nhận khách hàng Ngọc Thái Hòa Lưu từ admin đặt