quynh.anh đã xác nhận khách hàng Ngô Nguyễn Anh Khoa từ admin đặt