quynh.anh đã xác nhận khách hàng Minh Thư Hoàng từ admin đặt