quynh.anh đã xác nhận khách hàng Lữ Hữu Minh Trí từ admin đặt