quynh.anh đã xác nhận khách hàng Lê Thị Minh Thư từ admin đặt