quynh.anh đã xác nhận khách hàng Lê Thanh Thuỷ Trúc từ admin đặt