quynh.anh đã xác nhận khách hàng Kim Phương Thảo từ admin đặt