quynh.anh đã xác nhận khách hàng Kim Bình từ admin đặt