quynh.anh đã xác nhận khách hàng Hua Thi Bang Ngan từ admin đặt