quynh.anh đã xác nhận khách hàng Hong Thanh từ admin đặt