quynh.anh đã xác nhận khách hàng Hoang Thao Vy Le từ admin đặt