quynh.anh đã xác nhận khách hàng Hồ Thị Kim Thanh từ admin đặt