quynh.anh đã xác nhận khách hàng Hải Yến Dương từ admin đặt