quynh.anh đã xác nhận khách hàng Hà Niki (Minh) từ admin đặt