quynh.anh đã xác nhận khách hàng Dương Lê Minh Thức từ admin đặt