quynh.anh đã xác nhận khách hàng Do Thanh Hai từ admin đặt