quynh.anh đã xác nhận khách hàng Đặng Nguyễn Kỳ Duyên từ admin đặt