quynh.anh đã xác nhận khách hàng Đặng minh Ngọc từ admin đặt