quynh.anh đã xác nhận khách hàng Châu chí kiên từ admin đặt