quynh.anh đã xác nhận khách hàng Cao Minh từ admin đặt