quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành soi ghe ky thuat m16-m17 cho khách hàng Thuý Ngân