quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành khach doi J14 sang J20 va mua them 1 ghe J21 cho khách hàng Trinh Nguyen