quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành doi ghe L10-11 len E7 BU 100K 16:15;20/09 cho khách hàng Trần Thanh Đạt