quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành doi ghe ky thuat m14=m15 cho khách hàng Võ Thị Hạnh Vi