quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành ĐỎI GHẾ a11 cho khách hàng Le Nguyen Anh Thu