quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành da dua ve giay cho khách hàng Chi Mai