quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành bạn Ngân – dis10% – chưa ck cho khách hàng anh Vũ