quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 21:44:20/09 cho khách hàng Trinh My Thanh Truc