quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:28;15/11 cho khách hàng Hồ Thị Kim Thanh